กิ่งพันธุ์ฝรั่งไร้เมล็ด

กิ่งพันธุ์ฝรั่งไร้เมล็ด

สินค้าประเภท:มะนาว
รหัสสินค้า:GV002
สถานะสินค้า:มีสินค้าในสต็อก
ราคา: ราคาส่ง 25 บาท
จำนวน:     - OR -   Add to Wish List

ต้นฝรั่งไร้เมล็ดขายส่งต้นละ 18 บาท

ต้นฝรั่งไร้เมล็ดขายปลีกต้นละ 45 บาท

จำหน่ายกิ่งพันธุ์ฝรั่งไร้เมล็ดสายพันธุ์ดี สนใจติดต่อสอบถาม: 081-0237102 (คุณสุธิ)

ฝรั่งไร้เมล็ด หรือฝรั่งสาลี่ทองเป็นฝรั่งที่มีผิวสวยสีเหลืองทอง ผลใหญ่ รสชาติหวานกรอบ อมเปรี้ยวเล็กน้อยและให้ผลดก แต่ที่เป็นจุดสนใจมากคือ ไม่มีเมล็ด ดังนั้นจึงรับประทานได้ทั้งผล ในขณะที่ฝรั่งทั่วไป ซึ่งมีเมล็ดจะรับประทานเนื้อไปเพียงครึ่งเดียว หรือถ้านำไปปั่นให้ผู้สูงอายุก็ไม่ต้องแยกเมล็ดออก และการรับประทานฝรั่งที่มีเมล็ดจึงควรระวังเพราะเมล็ดฝรั่งแข็งบางครั้งอาจเป็นอันตรายต่อฟันได้ อายุการเก็บเกี่ยวฝรั่งไร้เมล็ดตั้งแต่ออกดอกถึงเก็บเกี่ยวประมาณ ๕ เดือน
 

วิธีปลูก 

ฝรั่งไร้เมล็ด การปลูกและการดูแลเหมือนฝรั่งทั่ว ๆ ไป ระยะปลูก ๓ x ๔ หรือ ๔ x ๔ พื้นที่ ๑ ไร่ ปลูกได้ประมาณ ๑๐๐ ต้น ปลูกได้ทั้งที่ลุ่มและที่ดอน ที่ลุ่มควรยกร่องน้ำ ส่วนที่ดอนปลูกแบบสภาพไร่ได้ ฝรั่งจัดเป็นไม้ผลไม้ที่ทนน้ำท่วมขังได้โดยไม่ตายและทนแล้งได้พอสมควรแต่อย่างไรก็ตามฝรั่งยังต้องการดินที่มีอิทรีย์วัตถุสูง คือ ชอบปุ๋ยคอกปุ๋ยหมัก เพราะจะได้ผลที่ใหญ่และรสชาติดีดังนั้นเกษตรกรได้เตรียมหลุมปลูกที่ดีแล้วฝรั่งจะเจริญเติบโตช่วงปีแรกเร็วมาก

พบเกษตรกรบางรายใช้วิธีทำปุ๋ยหมักลงไปในหลุมก่อนปลูกอย่างน้อย ๓ เดือน โดยการขุดหลุมกว้างคูณยาวขนาด ๕๐ x ๕๐ ซม. แล้วนำปุ๋ยคอก เช่น ขี้วัว ขี้ไก่ ขี้เป็ด ก็ได้จะใหม่หรือเก่าก็สามารถใช้ได้ ประมาณ ๑ ปีปหาเศษพืช เช่น กากถั่ว, เศษฟาง, หญ้าแห้ง ใส่ลงไปด้วยโดยโรยรอบ ๆ ปากหลุม แล้วใช้จอบฟันลงไปให้เต็มหลุมทิ้วไว้อย่างน้อย ๓ เดือน แล้วนำกิ่งพันธุ์มาปลูก ก่อนปลูกควรแน่ใจว่าปุ๋ยที่มหักสลายตัวแล้ว ไม่เกิดความร้อน โดยการทดลองเอามือคุ้ยดินผสมในหลุม ถ้ามีสีดำและไม่มีความร้อน ก็สามารถนำกิ่งพันธุ์ลงปลูกได้เลย วิธีนี้หลังจากปลูกประมาณ ๖ เดือน ฝรั่งจะโตเต็มที่พร้อมที่จะให้ผลผลิตได้ หากไม่สามารถทำตามวิธีดังกล่าวได้แนะนำให้ขุดหลุมขนาด ๓๐ x ๓๐ ซม. แล้วหาซื้อปุ๋ยหมักที่มีขายทั่วไป ใส่ผสมลงไป อาจใส่ปุ๋ยเคมีประมาณ ๑ ช้อนแกง รองก้นหลุมแล้วกลบดินทับอย่างน้อยหนึ่งฝ่ามืออย่าให้ปุ๋ยสัมผัสกับรากโดยตรง หลังจากปลูกควรปักไม้ยึดลำต้น รดน้ำให้ชุ่ม

    การดูแลรักษาในช่วง ๖ เดือนแรก
    การให้น้ำควรดน้ำให้สม่ำเสมอเพราะฝรั่งชอบน้ำแต่ไม่ชอบแฉะในระยะ ๖ เดือนแรก หากไม่มีฝนควรรดน้ำ  วันละ ๒ ครั้ง เช้า - เย็น โดยมากในสวนแบบยกร่องมักจะรดน้ำวันละครั้ง เมื่อต้นโตแล้วการรดน้ำก็เว้นระยะได้ ๖ เดือน แรกให้น้ำประมาณสัปดาห์ละไม่เกิน ๔ ปีป ต่อต้น ในฤดูแล้ง ระยะที่ใกล้ออกดอก ไม่ควรให้น้ำมากเพราะการให้น้ำมากเกินไปในระยะออกดอกจะไปชลอการออกดอกและติดผล ส่วนระบบการให้น้ำในเกษตรกรที่มีสวนขนาดใหญ่ สวนฝรั่งที่ปลูกในดอนอาจจะมีการให้น้ำระบบมินิสปริงเกอร์ ฝรั่งที่ปลูกในที่ลุ่มก็อาจจะใช้วิธีการรดน้ำระหว่างร่อง ควรพรวนดินเดือนละ ๒ ครั้ง เพื่อกำจัดวัชพืช หรือ    อาจจะใช้ สารกำจัดวัชพืชก็ได้

    การให้น้ำ
    ควรรดน้ำให้สม่ำเสมอเพราะฝรั่งชอบน้ำแต่ไม่ชอบแฉะในระยะ ๖ เดือนแรก หากไม่มีฝนควรรดน้ำวันละ ๒ ครั้ง   เช้า - เย็น โดยมากในสวนแบบยกร่องมักจะรดน้ำวันละครั้ง เมื่อต้นโตแล้วการรดน้ำก็เว้นระยะได้ ระยะ ๖ เดือนแรกให้น้ำประมาณ สัปดาห์ะไม่เกิน ๔ ปีป ต่อต้น ในฤดูแล้ง ระยะที่ใกล้ออกดอกไม่ควรให้น้ำมากเพราะการให้น้ำมากเกินไปในระยะ ออกดอก จะไปชลอการออกดอกและติดผล ส่วนระบบการให้น้ำเกษตรกรที่มีสวนขนาดใหญ่ สวนฝรั่งที่ปลูกในที่ดอนอาจจะ มีการ ให้น้ำระบบมินิสปริงเกอร ์ ฝรั่งที่ปลูกในที่ลุ่มก็อาจจะใช้วิธีการรดน้ำระหว่างร่อง ควรพรวนดินเดือนละ ๒ ครั้ง เพื่อกำจัดวัชพืช หรืออาจจะใช้ สารกำจัดวัชพืชก็ได้

    การใส่ปุ๋ย
    นอกจากการให้น้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วการใส่ปุ๋ยก็เป็นปัจจัยที่สำคัญในการทำสวนฝรั่ง ดังนั้นเกษตรกรควรมีการให้ปุ๋ยแก่ฝรั่ง ควรเน้นปุ๋ยคอกเป็นหลักเพราะจะช่วยเรื่องความหวาน เช่น ขี้ค้างคาว ขี้หมู ขี้วัว ขี้ควาย เป็นต้น ใส่เป็นประจำทุกเดือน อัตราต้นฝรั่งอายุ ๑ ปีขึ้นไปใส่ต้นละ ๒ กำมือ ส่วนฝรั่งที่อายุต่ำกว่า ๑ ปี ใส่อัตราต้นละ ๑ กำมือ ปุ๋ยเคมีทั้งทางเดินและทางใบควรให้เสริมด้วย โดยทางดินควรใช้สูตรที่มีตัวหน้าสูง เช่น สูตร ๓๒ - ๑๐ - ๑๐ , ๒๕-๗ - ๗ ผสมกับปุ๋ยสูตรเสมอ เช่น สูตร ๑๕ - ๑๕ - ๑๕ หรือ ๑๖ - ๑๖ - ๑๖ ให้ทุก ๒ เดือน โดยให้ต้นละ ๑ - ๒ ช้อนแกง และค่อย ๆ เพิ่มอัตรามากขึ้นตามขนาดและอายุของฝรั่ง สำหรับปุ๋ยที่ให้ทางใบนั้น ควรให้พวกฮอร์โมนและอาหารเสริมไปด้วย สำหรับปุ๋ยทางใบ ใช้สูตร ๓๐ - ๒๐ - ๑๐, ๒๐ - ๒๐ - ๒๐ จะช่วยเร่งการเจริญเติบโตทั้งกิ่งก้าน และช่วงที่มีการเจริญเติบโตนี้ควรเด็ดยอดทิ้งเพื่อให้มีการแตกยอดมากขึ้น เช่นเดียวกับการโน้มกิ่งจะทำให้กิ่งที่แตกยอดและออกดอกตามมาด้วย วัน เวลาใส่ปุ๋ยเป้นเรื่องสำคัญมากเพราะมีผลต่อการควบคุมการเกิดดอกออกผล